Khảo thí LTT - Trạng thái chờ xóa tài khoản


Sau khi đăng ký xóa tài khoản, nếu thông tin cung cấp hợp lý, trong vòng 48h hệ thống sẽ xóa tài khoản cũ của học sinh, khi trạng thái là Chờ xóa học sinh vui lòng chờ đến khi Đã xóa hoặc Không thể xóa

Khi trạng thái là Đã xóa học sinh có thể đăng ký lại tài khoản mới, còn trạng thái Không thể xóa là do học sinh cung cấp thông tin chưa chính xác với các thông tin đã đăng ký xoá tài khoản, học sinh có thể cung cấp thông tin khác để đăng ký xóa lại hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Phú (0917699599) tại phòng Khảo thí.

Mỗi học sinh chỉ có thể đăng ký xoá tối đa 3 lần. Sau 3 lần sẽ không đăng ký được và cần gặp trực tiếp thầy Phú.

Nhập họ tên để tìm thông tin

Thời điểm đăng ký SBD Họ tên Tài khoản Lớp Trạng thái
2024-05-18 07:49:37 110163 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc Nguyen Lam Bao Ngoc 11C1 Không thể xóa
2024-05-17 22:08:44 110158 Hải Đăng Phương Nghi HaiDangPhuongNghi01 11D2 Đã xóa
2024-05-16 10:05:05 100167 Vũ Kim Ngân Vũ Kim Ngân 10Psn Đã xóa
2024-05-15 21:39:52 100109 Mai Ngọc Minh Khuê Minh Khuê 10d1 10D1 Đã xóa
2024-05-15 09:18:17 100167 Vũ Kim Ngân Vũ Kim Ngân 10Psn Đã xóa
2024-05-14 17:20:38 110225 Huỳnh Thiên Thanh Huỳnh Thiên Thanh 11PCh Đã xóa
2024-05-13 08:25:07 110105 Nguyễn Ngọc Khiết Nguyễn Ngọc Khiết 11A1B Đã xóa
2024-05-13 08:16:31 110129 Trần Đắc Lộc TranDacLoc 11D2 Đã xóa
2024-05-13 08:09:05 100210 Phạm Thành Phú Phạm Thành Phú 10D1 Đã xóa
2024-05-13 06:21:41 110163 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc Nguyen Lam Bao Ngoc 11C1 Không thể xóa
2024-05-12 22:56:47 110174 Huỳnh Xuân Nguyên Huỳnh Xuân Nguyên 11A1A Đã xóa
2024-05-12 21:53:59 100331 Lê Hoàng Yến 100331 10A5 Đã xóa
2024-05-12 18:18:14 110163 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc Nguyen Lam Bao Ngoc 11C1 Không thể xóa
2024-05-12 17:09:48 100293 Nguyễn Thị Diễm Trinh NguyenThiDiemTrinh 10C2Đ Không thể xóa
2024-05-12 15:53:08 100293 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nguyễn Thị Diễm Trinh 10C2Đ Không thể xóa
2024-05-12 12:51:13 110165 Nguyễn Tâm Ngọc Nguyễn Tâm Ngọc 11C1 Không thể xóa
2024-05-12 05:10:24 110165 Nguyễn Tâm Ngọc Nguyễn Tâm Ngọc 11C1 Đã xóa
2024-05-12 00:20:14 100330 Võ Ngọc Phương Vy vongocphuongvy1907@gmail.com 10D1 Đã xóa
2024-05-11 14:37:53 100058 Phạm Trung Hải phamtrunghai 10A3 Đã xóa
2024-05-11 12:26:17 100307 Dư Thảo Vi Dư Thảo Vi 10C2Đ Đã xóa
2024-05-11 08:13:07 100210 Phạm Thành Phú Phạm Thành Phú 10D1 Đã xóa
2024-05-10 23:18:04 110072 Nguyễn Ngọc Hân may.13thh 11A1A Đã xóa
2024-05-10 13:49:13 100227 Trần Huỳnh Mai Phương mai phương 10C2S Đã xóa
2024-05-09 19:32:21 100239 Nguyễn Phú Lan Quỳnh Lan Quynh 10Pch Đã xóa
2024-05-09 18:46:19 110063 Lê Hồng Hà Giang LHHG 11D1 Đã xóa
2024-05-09 18:37:07 100053 Dương Nguyễn Nhật Hà Nhật Hà 10A4 Không thể xóa
2024-05-09 15:48:36 100157 Hồ Đặng Kim Ngân Nganho 10C2S Đã xóa
2024-05-09 15:46:03 100319 Liêu Tường Vy Liêu Tường Vy 10C1 Đã xóa
2024-05-09 15:29:45 110127 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc 11Psn Đã xóa
2024-05-09 14:27:40 110014 Lưu Thanh Quốc Anh Lưu Thanh Quốc Anh 11D1 Không thể xóa
2024-05-09 14:22:24 100208 Nguyễn Trọng Phú Nguyễn Trọng Phú 10A4 Đã xóa
2024-05-09 14:21:26 100090 Chrétien Anabelle Minh Anh Jo Séphine MinhAnh10d2 10D2 Không thể xóa
2024-05-09 14:10:12 110178 Trương Khánh Nguyên 110178 11C2S Đã xóa
2024-05-09 13:56:56 110094 Trần Hoàng Nhật Huy Huytran 11C2Đ Đã xóa
2024-05-09 12:19:15 110240 Nguyễn Trần Bích Thủy Nguyễn Trần Bích Thủy 11C1 Đã xóa
2024-05-08 23:57:11 120227 Châu Phú Thịnh 120227 12A3 Đã xóa
2024-05-08 10:30:29 110221 Chì Ngọc Băng Tâm Chì Ngọc Băng Tâm 11A1B Không thể xóa
2024-05-08 08:31:33 100113 Lương Hoàng Kim lhngkiim 10C1 Đã xóa
2024-05-07 23:36:33 100090 Chrétien Anabelle Minh Anh Jo Séphine MinhAnh10d2 10D2 Không thể xóa
2024-05-05 11:05:15 100022 Phạm Băng Băng 100022 10C1 Đã xóa
2024-05-05 10:01:56 110096 Lê Mỹ Huyền Lê Mỹ Huyền 11Psn Đã xóa
2024-05-01 20:36:03 120205 Nguyễn Thị Tú Quyên Tú Quyên 12D2 Đã xóa
2024-05-01 16:10:21 110141 Đặng Phạm Tuệ My Đặng Phạm Tuệ My 11C1 Đã xóa
2024-04-29 17:01:09 120253 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm ndntram.a1bk32 12A1B Đã xóa
2024-04-29 10:55:28 120184 Trần Minh Phát Trần Minh Phát 12D1 Đã xóa
2024-04-27 17:42:15 120122 Lê Ngọc Mai ngmai 12A1A Không thể xóa
2024-04-27 10:57:11 120162 Võ Dương Bảo Ngọc 0782922217 12A1B Không thể xóa
2024-04-25 21:35:26 120102 Lê Trần Bách Khả không nhớ 12D1 Đã xóa
2024-04-24 18:00:13 120280 Nguyễn Huỳnh Khánh Văn NguyenHuynhKhanhVan 12A4 Không thể xóa
2024-04-06 20:59:39 110048 Nguyễn Trần Hùng Dũng nguyễn trần hùng dũng 11C2S Không thể xóa
2024-04-05 21:47:15 110048 Nguyễn Trần Hùng Dũng Nguyễn Trần Hùng Dũng 11C2S Không thể xóa
2024-04-03 20:12:58 110218 Nguyễn Việt Sáng 110218 11Psn Đã xóa
2024-04-02 06:59:38 100113 Lương Hoàng Kim lhngkim 10C1 Đã xóa
2024-03-31 00:31:45 120227 Châu Phú Thịnh Châu Phú Thịnh 12A3 Không thể xóa
2024-03-31 00:08:21 110131 Lưu Đình Mạnh Lưu Đình Mạnh 11A1A Đã xóa
2024-03-30 17:54:51 110225 Huỳnh Thiên Thanh Huỳnh Thiên Thanh 11PCh Không thể xóa
2024-03-29 19:25:51 110097 Đặng Nguyễn Thanh Hùng Đặng Hùng 11A5 Không thể xóa
2024-03-29 10:08:01 120205 Nguyễn Thị Tú Quyên 120205 12D2 Đã xóa
2024-03-29 09:16:33 100167 Vũ Kim Ngân Vũ Kim Ngân 10Psn Đã xóa
2024-03-27 21:11:07 120122 Lê Ngọc Mai ngmai 12A1A Đã xóa
2024-03-27 20:14:38 120184 Trần Minh Phát Trần Minh Phát 12D1 Đã xóa
2024-03-27 19:19:32 110158 Hải Đăng Phương Nghi HDPN0015 11D2 Đã xóa
2024-03-27 17:20:04 110244 Nguyễn Thị Anh Thư Nguyenthianhthu 11A1B Đã xóa
2024-03-27 12:09:56 110058 Trương Uyển Đình Trương Uyển Đình 11A4 Đã xóa
2024-03-27 11:34:50 100022 Phạm Băng Băng 100022 10C1 Không thể xóa
2024-03-27 11:06:08 100239 Nguyễn Phú Lan Quỳnh Lan Quynh 10Pch Đã xóa
2024-03-27 11:02:12 100227 Trần Huỳnh Mai Phương Mai Phương 10C2S Đã xóa
2024-03-27 10:23:50 100329 Trần Phương Vy tranphuongvy 10A5 Không thể xóa
2024-03-27 10:21:39 100329 Trần Phương Vy tranphuongvy 10A5 Đã xóa
2024-03-27 09:59:22 100058 Phạm Trung Hải PhamTrungHai 10A3 Đã xóa
2024-03-27 09:53:48 100114 Nguyễn Mạnh Kỳ 100114 10A4 Đã xóa
2024-03-27 09:48:22 100185 Trần Thiều Bảo Ngọc tranthieubaongoc10a1b 10A1B Đã xóa
2024-03-27 09:19:46 100329 Trần Phương Vy Tranphuongvy 10A5 Không thể xóa
2024-03-27 07:13:18 100156 Chung Nguyễn Bảo Ngân BaoNgan200708 10C2Đ Không thể xóa
2024-03-26 23:13:10 110116 Lý Trung Kiên LyKien 11C2Đ Đã xóa
2024-03-26 21:40:29 110221 Chì Ngọc Băng Tâm Ch Ng Băng Tâm 11A1B Đã xóa
2024-03-26 21:07:07 120176 Nguyễn Quỳnh Như Nguyen Quynh Nhu 12C1 Đã xóa
2024-03-26 19:42:01 110165 Nguyễn Tâm Ngọc Nguyễn Tâm Ngọc 11C1 Đã xóa
2024-03-26 17:17:50 100156 Chung Nguyễn Bảo Ngân BaoNgan200708 10C2Đ Đã xóa
2024-03-26 17:06:44 100003 Lê Thái An thaianle 10C2S Không thể xóa
2024-03-26 17:03:20 120227 Châu Phú Thịnh chau phu thinh 12A3 Không thể xóa
2024-03-26 16:45:42 110141 Đặng Phạm Tuệ My Đặng Phạm Tuệ My 11C1 Đã xóa
2024-03-26 15:41:57 120197 Lê Thị Tuyết Phượng Lê Thị Tuyết Phượng 12C2 Không thể xóa
2024-03-26 15:17:44 100118 Nguyễn Nhật Lan Nguyễn Nhật Lan 10Pch Không thể xóa
2024-03-26 13:54:15 100233 Nguyễn Lâm Anh Quân Q D2 10D2 Đã xóa
2024-03-26 12:59:21 100096 Hồ Trần Nhật Khánh Hồ Trần Nhật Khánh 10C2Đ Đã xóa
2024-03-26 10:52:46 100003 Lê Thái An 100003 10C2S Không thể xóa
2024-03-26 10:27:50 100298 Trần Ngọc Tuyền Trần Ngọc Tuyền 10C2Đ Đã xóa
2024-03-26 09:49:25 120224 Trần Lâm Mai Thảo ThaoTran 12A4 Đã xóa
2024-03-26 09:15:44 110234 Nguyễn Gia Thịnh nguyễn gia thịnh 11C2S Đã xóa
2024-03-26 08:50:42 100150 Lê Trần Ngọc Mỹ Ngọc Mỹ 10C1 Đã xóa
2024-03-26 08:50:37 100043 Trần Trung Đạo Trần Trung Đạo 10C1 Đã xóa
2024-03-26 08:50:26 100319 Liêu Tường Vy Liêu Tường Vy 10C1 Đã xóa
2024-03-26 08:49:51 100297 Bùi Thanh Tuyền Bùi Thanh Tuyền 10A5 Đã xóa
2024-03-26 08:35:56 110116 Lý Trung Kiên LyKien 11C2Đ Đã xóa
2024-03-26 07:47:27 100224 Ngô Lan Phương 100224 10A1A Không thể xóa
2024-03-26 07:05:34 110173 Đặng Khôi Nguyên Đặng Khôi Nguyên 11C2S Đã xóa
2024-03-26 06:55:37 110150 Hồ Thị Ngọc Ngân Hồ Thị Ngọc Ngân 11Psn Không thể xóa
2024-03-26 06:48:21 120197 Lê Thị Tuyết Phượng Lê Thị Tuyết Phượng 12C2 Đã xóa
2024-03-26 05:54:09 100079 Phùng Trần Gia Huy Phùng Trần Gia Huy 10A4 Đã xóa
2024-03-26 05:49:32 100109 Mai Ngọc Minh Khuê Minh Khuê 10d1 10D1 Đã xóa
2024-03-25 22:28:52 110131 Lưu Đình Mạnh Lưu Đình Mạnh 11A1A Đã xóa
2024-03-25 22:23:31 110221 Chì Ngọc Băng Tâm Chì Ngọc Băng Tâm 11A1B Đã xóa
2024-03-25 22:07:44 100022 Phạm Băng Băng 100022 10C1 Không thể xóa
2024-03-25 22:04:37 110257 Hoàng Nguyễn Bảo Trang HoàngNguyễn 11A5 Không thể xóa
2024-03-25 22:00:47 110091 Lương Gia Huy luonggiahuy2704 11A1A Đã xóa
2024-03-25 21:59:35 110257 Hoàng Nguyễn Bảo Trang mynhantrang 11A5 Không thể xóa
2024-03-25 21:58:18 110257 Hoàng Nguyễn Bảo Trang mynhantrang9112007 11A5 Đã xóa
2024-03-25 21:51:19 100227 Trần Huỳnh Mai Phương Mai Phương 10C2S Đã xóa
2024-03-25 20:25:26 110094 Trần Hoàng Nhật Huy thnh13112007@gmail.com 11C2Đ Không thể xóa
2024-03-25 20:25:16 110094 Trần Hoàng Nhật Huy thnh13112007@gmail.com 11C2Đ Đã xóa
2024-03-25 19:56:59 110215 Hoàng Ngọc Lam Quỳnh lamquynh308 11C2Đ Đã xóa
2024-03-25 19:16:23 110144 Nguyễn Ngọc Mỹ Nguyễn Ngọc Mỹ 11A1B Không thể xóa
2024-03-25 19:16:20 110144 Nguyễn Ngọc Mỹ Nguyễn Ngọc Mỹ 11A1B Không thể xóa
2024-03-25 19:16:18 110144 Nguyễn Ngọc Mỹ Nguyễn Ngọc Mỹ 11A1B Đã xóa
2024-03-25 18:43:32 110234 Nguyễn Gia Thịnh nguyễn gia thịnh 11C2S Đã xóa
2024-03-25 18:31:08 100045 Nguyễn Ngô Thiên Đạt 100045 10A1A Đã xóa
2024-03-25 17:58:48 120147 Thái Ngọc Ngân Thái Ngọc Ngân 12A3 Đã xóa
2024-03-25 17:23:38 100118 Nguyễn Nhật Lan Nguyen Nhat Lan 10Pch Đã xóa
2024-03-25 16:53:55 100128 Nguyễn Đức Lộc Nguyen Duc Loc 10Psn Đã xóa
2024-03-25 15:56:30 120197 Lê Thị Tuyết Phượng Lê Thị Tuyết Phượng 12C2 Đã xóa
2024-03-25 15:13:39 110215 Hoàng Ngọc Lam Quỳnh Hoàng Ngọc Lam Quỳnh 11C2Đ Đã xóa
2024-03-25 13:01:24 100291 Trần Minh Triết Trần Minh Triết 10C2S Không thể xóa
2024-03-25 12:48:48 110096 Lê Mỹ Huyền Lê Mỹ Huyền 11Psn Đã xóa
2024-03-25 12:43:50 110234 Nguyễn Gia Thịnh Nguyễn Gia Thịnh 11C2S Không thể xóa
2024-03-25 12:40:25 110109 Phạm Vĩnh Khoa Phạm Vĩnh Khoa 11C2 11C2Đ Không thể xóa
2024-03-25 12:40:01 110109 Phạm Vĩnh Khoa Phạm Vĩnh Khoa 11c2 11C2Đ Không thể xóa
2024-03-25 12:38:27 100232 Ngô Anh Quân Ngô Anh Quân 10C2S Đã xóa
2024-03-25 12:37:25 110178 Trương Khánh Nguyên 110178 11C2S Đã xóa
2024-03-25 12:37:06 100293 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nguyễn Thị Diễm Trinh 10C2Đ Không thể xóa
2024-03-25 12:30:30 110109 Phạm Vĩnh Khoa Phạm Vĩnh Khoa 11c2 11C2Đ Không thể xóa
2024-03-25 12:08:16 110059 Lê ThụC Đoan Le Thuc Doan 11A4 Đã xóa
2024-03-25 12:08:03 100096 Hồ Trần Nhật Khánh Hồ Trần Nhật Khánh 10C2Đ Đã xóa
2024-03-25 11:53:07 110127 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc nguyenhuynhtanloc 11Psn Đã xóa
2024-03-25 11:46:47 110215 Hoàng Ngọc Lam Quỳnh hoangngoclanquynh 11C2Đ Đã xóa
2024-03-25 11:19:28 100291 Trần Minh Triết Trần Minh Triết 10C2S Không thể xóa
2024-03-25 11:16:41 100291 Trần Minh Triết Trần Minh Triết 10C2S Không thể xóa
2024-03-25 11:11:22 100198 Lâm Thị Tuyết Nhi 0833657425 10A4 Đã xóa
2024-03-25 10:57:17 120249 Trần Nguyễn Trung Tín 120249 12A1A Đã xóa
2024-03-25 10:50:03 110096 Lê Mỹ Huyền Lê Mỹ Huyền 11Psn Đã xóa
2024-03-25 10:48:15 110011 Hứa Thảo Anh huathaoanh 11Psn Đã xóa
2024-03-25 10:45:21 110218 Nguyễn Việt Sáng nguyenvietsang 11Psn Không thể xóa
2024-03-25 09:46:49 110077 Trần Thị Ngọc Hân tranthingochan 11Psn Đã xóa
2024-03-25 09:33:22 120239 Trần Ngọc Minh Thư MinhThu 12A1A Đã xóa
2024-03-25 07:29:43 110175 Lương Trí Nguyên Nguyên 11D2 Đã xóa
2024-03-24 22:42:56 110131 Lưu Đình Mạnh manh11a1a 11A1A Đã xóa
2024-03-24 22:27:51 120185 Nguyễn Đăng Phong Đăng Phong nè 12C2 Đã xóa
2024-03-24 22:07:37 100037 Nguyễn Bảo Duy baoduy29112008@gmail.com 10A4 Đã xóa
2024-03-24 21:12:13 120122 Lê Ngọc Mai lnmai 12A1A Đã xóa
2024-03-24 20:50:14 110030 Nguyễn Hà Thiên Ân 110030 11A5 Đã xóa
2024-03-24 20:06:44 100315 Hồ Khả Vy hokhavy 10C2Đ Không thể xóa
2024-03-24 19:38:22 110006 Trần Huỳnh Thúy An 110006 11D2 Không thể xóa
2024-03-24 19:06:08 100275 Nguyễn Ngọc Thương NgocThuong 10C2Đ Không thể xóa
2024-03-24 18:47:44 120102 Lê Trần Bách Khả 120102 12D1 Đã xóa
2024-03-24 18:07:44 100168 Châu Phạm Xuân Nghi chphxnghi@gmail.com 10Psn Không thể xóa
2024-03-24 18:06:55 100168 Châu Phạm Xuân Nghi chphxnghi@gmail.com 10Psn Không thể xóa
2024-03-24 18:05:50 100168 Châu Phạm Xuân Nghi chphxnghi@gmail.com 10Psn Đã xóa
2024-03-24 18:04:50 100211 Trần Gia Phú Trần Gia Phú 10A5 Đã xóa
2024-03-24 14:04:05 100277 Phạm Thủy Tiên Phamthuytien 10A4 Không thể xóa
2024-03-24 14:03:33 120048 Nguyễn Khắc Duy nkduy 12A1A Không thể xóa
2024-03-24 13:57:57 100010 Trần Huỳnh Nam Anh Trần Huỳnh Nam Anh 10D1 Đã xóa
2024-03-24 13:28:55 100211 Trần Gia Phú giaphu16092008@gmail.com 10A5 Đã xóa
2024-03-24 13:18:54 100309 Huỳnh Hoài Việt Huỳnh Hoài Việt 10A1B Đã xóa
2024-03-24 13:04:03 100275 Nguyễn Ngọc Thương nthuong0203 10C2Đ Không thể xóa
2024-03-24 12:57:27 100096 Hồ Trần Nhật Khánh Hồ Trần Nhật Khánh 10C2Đ Đã xóa
2024-03-24 12:41:52 100224 Ngô Lan Phương Ngô Lan Phương 10A1A Không thể xóa
2024-03-24 12:33:33 100245 Trần Thiện Chí Tâm tranthienchitam2512@gmail.com 10Psn Không thể xóa
2024-03-24 12:28:07 100245 Trần Thiện Chí Tâm chitam 10Psn Không thể xóa
2024-03-24 12:26:58 100245 Trần Thiện Chí Tâm tam 10Psn Đã xóa
2024-03-24 11:12:39 120007 Lê Kỳ Kiều Anh kieuanh110494@gmail.com 12P Đã xóa
2024-03-24 10:53:39 110001 Đinh Nguyễn An 110001 11A2 Không thể xóa
2024-03-24 10:46:22 120171 Nguyễn Phan Bảo Nhi Nhia1a 12A1A Không thể xóa
2024-03-24 10:45:29 120171 Nguyễn Phan Bảo Nhi baonhia1acltt@gmail.com 12A1A Đã xóa
2024-03-24 10:33:48 110001 Đinh Nguyễn An andinhvt 11A2 Không thể xóa
2024-03-24 10:16:29 100210 Phạm Thành Phú thanhphu123 10D1 Đã xóa
2024-03-24 10:05:07 120250 Đặng Gia Toàn danggiatoan2006 12A4 Đã xóa
2024-03-24 10:04:00 110055 Trần Tiến Đạt tiendatlttz805 11A1A Không thể xóa
2024-03-24 09:50:41 100303 Phan Phạm Minh Tường mtun 10A3 Không thể xóa
2024-03-24 09:50:10 100303 Phan Phạm Minh Tường mtmtmt 10A3 Không thể xóa
2024-03-24 09:49:26 100303 Phan Phạm Minh Tường phanphamminhtuong@gmail.com 10A3 Không thể xóa
2024-03-24 09:44:23 100303 Phan Phạm Minh Tường mtmtmtmt 10A3 Không thể xóa
2024-03-24 09:40:35 110236 Võ Gia Thịnh Võ Gia Thịnh 11A1B Đã xóa
2024-03-24 09:37:39 120048 Nguyễn Khắc Duy nkduy 12A1A Không thể xóa
2024-03-24 09:32:18 100302 Nguyễn Lộc Tường phanpham815@gmail.com 10A2 Không thể xóa
2024-03-24 09:30:09 100224 Ngô Lan Phương Ngô Lan Phương 10A1A Không thể xóa
2024-03-24 09:14:23 110055 Trần Tiến Đạt trantiendat2007 11A1A Không thể xóa
2024-03-24 07:46:28 110203 Đoàn Nguyễn Phương Đoàn Nguyễn Phương 11A1B Đã xóa
2024-03-24 05:31:13 110199 Mạch Bảo Phúc Mạch Bảo Phúc 11A3 Đã xóa
2024-03-24 02:27:51 120047 Cao Thanh Duy thanhduya5k32 12A5 Không thể xóa
2024-03-23 23:36:04 110250 Trần Duy Tiến hieu 11A1A Không thể xóa
2024-03-23 23:35:25 110055 Trần Tiến Đạt trantiendatltt2805 11A1A Không thể xóa
2024-03-23 23:32:37 120055 Hồ Quý Đạt 0912102006 12C2 Đã xóa
2024-03-23 23:12:32 100297 Bùi Thanh Tuyền 100297 10A5 Không thể xóa
2024-03-23 23:05:09 120185 Nguyễn Đăng Phong 0912760204 12C2 Đã xóa
2024-03-23 22:52:10 110241 Lê Huỳnh Anh Thư 110241 11A5 Đã xóa
2024-03-23 22:49:29 110077 Trần Thị Ngọc Hân tranthingochan 11Psn Không thể xóa
2024-03-23 22:46:54 110127 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc nguyenhuynhtanloc 11Psn Đã xóa
2024-03-23 22:40:05 120048 Nguyễn Khắc Duy Nguyễn Khắc Duy 12A1A Không thể xóa
2024-03-23 22:39:34 110055 Trần Tiến Đạt tiendatz805 11A1A Không thể xóa
2024-03-23 22:38:45 100185 Trần Thiều Bảo Ngọc TranThieuBaoNgoc10a1b 10A1B Không thể xóa
2024-03-23 22:37:00 120160 Trần Bảo Ngọc Habian62eu 12D2 Đã xóa
2024-03-23 22:34:51 110106 Huỳnh Anh Khoa Abachay 11PCh Đã xóa
2024-03-23 22:31:40 120047 Cao Thanh Duy Cao Thanh Duy 12A5 Không thể xóa
2024-03-23 22:25:16 110117 Phan Thành Kiên phanthanhkien 11Psn Đã xóa
2024-03-23 22:05:07 110001 Đinh Nguyễn An 124124 11A2 Không thể xóa
 

© 2022 - Hệ thống Tra cứu phòng kiểm tra

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Hoàng Phú


#