Khảo thí THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đăng ký Đăng nhập

Lưu ý:

  • Học sinh đăng ký tài khoản để có thể tra cứu điểm thi và phúc khảo. Khi đăng ký tài khoản nhớ chọn đúng số báo danh, trường hợp SBD của mình đã bị liên kết với một tài khoản khác vui lòng liên hệ thầy Hoàng Phú (0917699599).
  • Sau khi đăng ký tài khoản, nếu học sinh quên tên đăng nhập có thể sử dụng SBD thay cho tên đăng nhập.
  • Học sinh quên mật khẩu có đăng ký xóa tài khoản cũ để tạo tài khoản mới kiểm tra trạng thái xóa tài khoản tại đây.
  • Thời hạn phúc khảo điểm trắc nghiệm: từ 09h30 ngày 27/03/2024 đến 11h30 ngày 28/03/2024.
  • Sơ đồ phòng học năm học 2023-2024: xem tại đây
×
#
 

© 2023 - Khảo thí THPT chuyên Lý Tự Trọng

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Hoàng Phú×

Đăng ký tài khoản


×

Quên mật khẩu

Học sinh cung cấp một số thông tin mình đã sử dụng để đăng ký tài khoản trước đây.

Nếu có từ 3 thông tin trùng khớp trở lên, trong vòng 48h hệ thống sẽ tự xóa tài khoản cũ, học sinh đăng ký lại tài khoản mới để sử dụng.

Xem thông tin đăng ký xóa tài khoản tại đây.


× Avatar