Khảo thí THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đăng ký Đăng nhập

Vui đăng nhập để có thể tra cứu điểm (nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản)!

#

×

Cập nhật avatar

 

© 2022 - Hệ thống tra cứu điểm kiểm tra
Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Hoàng Phú


×

Đăng ký tài khoản


×

Quên mật khẩu

Học sinh cung cấp một số thông tin mình đã sử dụng để đăng ký tài khoản trước đây.

Nếu có từ 3 thông tin trùng khớp trở lên, trong vòng 48h hệ thống sẽ tự xóa tài khoản cũ, học sinh đăng ký lại tài khoản mới để sử dụng.

Xem thông tin đăng ký xóa tài khoản tại đây.


× Avatar

×

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Lưu ý:
- Điểm chấm theo đáp án được công bố.
- Chỉ phúc khảo khi điểm chấm lệch với đáp án được công bố, nếu máy chấm sót hoặc sai thì phải chỉ rõ sót câu nào, sai câu nào (xem phiếu và dò kết quả nhận dạng với đáp án).
- Nếu đáp án có vấn đề học sinh không phúc khảo mà báo với GVBM.
Xác nhận đã dò kết quả nhận dạng với đáp án.