Khảo thí THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đăng ký Đăng nhập


Lưu ý:
- SBD năm học 2023-2024 có thay đổi ở toàn trường.
- Học sinh xem số báo danh năm học 2023-2024 tại đây.

#
 

© 2022 - Hệ thống Tra cứu phòng kiểm tra

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Hoàng Phú×

Đăng ký tài khoản


×

Quên mật khẩu

Học sinh cung cấp một số thông tin mình đã sử dụng để đăng ký tài khoản trước đây.

Nếu có từ 3 thông tin trùng khớp trở lên, trong vòng 48h hệ thống sẽ tự xóa tài khoản cũ, học sinh đăng ký lại tài khoản mới để sử dụng.

Xem thông tin đăng ký xóa tài khoản tại đây.


× Avatar

×

Cập nhật avatar